Petrović je renomirana kancelarija sa tradicijom dugom više od dvadeset godina. Nudimo Vam spoj iskustva i inovacije, profesionalizma i poverenja, kako bismo Vam na najefikasniji način pomogli u rešavanju pitanja iz svih oblasti prava.

Saznajte više

O nama

Kancelarija Petrović osnovana je 1998. godine. Nudimo Vam spoj iskustva i inovacije, profesionalizma i poverenja, kako bismo Vam na najefikasniji način pomogli u rešavanju pitanja iz svih oblasti prava.

Vrhunski nivo pravne usluge

Zahvaljujući dosadašnjim uspesima i mnoštvu dobijenih slučajeva izgradili smo renome vodeće advokatske kancelarije u Nišu, naročito kada je reč o kompleksnim i izazovnim sporovima. Ključ našeg uspeha je u visokim standardima koje sebi neprestano postavljamo. Nastojimo da odgovorimo na specifične potrebe klijenata kroz profesionalnu pravnu analizu i ekonomski zadovoljavajuće rešenje, uvek imajući na umu sve aspekte predmetnih pitanja.

Znanje, praksa, inovacija

Temeljno poznavanje zakonskih propisa i njihova primena u specifičnom kontekstu datih situacija - dobra koordinisanost rada našeg pravnog tima omogućava nam da bez odlaganja i uz minimalne troškove dođemo do željenog cilja. Zahvaljujući bogatoj praksi, realizujemo rešenja kroz brzo reagovanje i prilagodljivost konkretnim okolnostima. Naš profesionalni izazov i zadatak je kontinuirano unapređenje usluge pronalaženjem inovativnih rešenja.

Kvalitetna komunikacija sa klijentima

Ključ uspeha svakog kvalitetnog partnerskog odnosa leži u otvorenoj i interaktivnoj komunikaciji. Zato se trudimo da sa svojim klijentima ostvarimo saradnju koja se temelji na uzajamnom poštovanju i poverenju, kroz razumevanje jedinstvenosti njihovih problema i individualnih potreba. Takvo razumevanje dovodi nas do privilegije dugoročne saradnje sa velikim brojem klijenata, te je njihovo zadovoljstvo najvalidnija referenca našeg uspeha.

Usluge

Naš cilj i zadatak je da, kroz temeljnu analizu svih pravnih, finansijskih i socijalnih aspekata datog problema, dođemo do rešenja kojim ćete Vi biti zadovoljni.

Od samog početka i osnivanja 1998. godine, advokatska kancelarija Petrović se nalazi u centru grada Niša, na adresi Sinđelićev trg br. 1 (nastavak zgrade Osnovnog Suda Niš). Zahvaljujući kvalitetu usluga koje pružamo svojim klijentima, kao i visokom stepenu profesionalnosti, zauzimamo jedno od vodećih mesta u pružanju advokatskih usluga na teritoriji Srbije, kao i čitavog regiona.

Uverili smo se da bogata praksa i dinamična inicijativa, iskustvo u spoju sa mladalačkom energijom, stvara uspeh I dugoročnu saradnju sa klijentima, pružajući doprinos i samoj profesiji.

Naše profesionalno opredeljenje je usmereno ka svim oblastima prava, pretežno ka poljima privrednog, bankarskog, korporativnog, krivičnog i gradjanskog prava. Uspešno zastupamo pravna i privredna lica u sporovima sa međunarodnim elementom. Tačnije, reč je o zastupanjima pred Međunarodnom trgovinskom arbitražom, Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, kao i ispred svih sudova u regionu, pretežno u Crnoj Gori.

Poslujemo sa hartijama od vrednosti, a do sada smo učestvovali i u velikom broju postupaka privatizacije i stečajnih postupaka.

Krug našeg poslovanja se ne ograničava samo na pomenute oblasti. Svakim danom nastojimo da proširimo spektar usluga u zavisnosti od kompleksnosti situacija u kojima se nalaze ljudi koji svoje poverenje investiraju u nas. U nastojanju da zadržimo kvalitet usluge, konstantno se usavršavamo, te naš nivo stručnosti i posvećenosti seže do granica svih oblasti prava. Zastupamo sva fizička i pravna lica.

Tim

Od samog osnivanja 1998. godine, advokatska kancelarija Petrović se definiše postavljanjem visokih kriterjuma uopšte, te i pri selekciji saradnika, u cilju pružanja što kvalitetnije pravne usluge svojim klijentima. Temelj našeg uspešnog poslovanja čini tim koji se sastoji od perspektivnih, mladih ljudi vođenih dugogodišnjim iskustvom isprofilisanog pravnog stručnjaka i osnivača kancelarije.

Usaglašenost njihovih individualnih talenata, ideja i sposobnosti, pokreće produktivno funkcionisanje čitavog tima. Veliku pažnju smo posvetili atmosferi timskog duha koja deluje motivaciono na ljude koje je spojila stručnost, lična i poslovna etika, ljubav ka profesiji i njenim izazovima.

Milan Petrović

Advokat

Osnivač advokatske kancelarije Petrović od 1998. godine

Član Advokatske komore Niš od 1998. godine

Član Advokatske komore Međunarodnog suda u Hagu

Stručne oblasti: Krivično pravo; Poresko pravo; Privredno pravo; Korporativno pravo; Upravno pravo

Jezik: engleski, ruski, grčki, bugarski

Profesionalno se bavi advokaturom duže od dvadeset godina i njegova opredeljenja pretežno su usmerena na krivičnopravnu materiju, sve vrste sporova sa međunarodnim elementom, arbitražni postupak, pravni konsalting prilikom osnivanja i poslovanja privrednih društava sa inostranim kapitalom u Republici Srbiji, osnivanje privrednih društva u inostranstvu, pravo Evropske Unije, ostvarivanje zaštite ljudskih prava pred Međunarodnim sudom za ljudska prava u Strazburu, sporove radi zaštite prava industrijske svojine i autorskih prava, kao i bankarstva i finansija. Sa visokom stopom uspešnosti postupa kao zastupnik brojnih privrednih društava sa teritorije Republike Srbije i inostranstva.

Takođe, bavi se i zastupanjem domaćih pravnih i fizičkih lica pred sudovima u inostranstvu - između ostalog, bio je angažovan kao branilac generala Vladimira Lazarevića pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu SFRJ sa sedištem u Hagu. Tokom svog dvadesetogodišnjeg iskustva stekao je profesionalnu specijalizaciju za krivično, privredno, poresko, upravno pravo i korporativno pravo, i uspešno radi proaktivnu i efikasnu odbranu klijenata u komplikovanim krivično-pravnim predmetima. Advokat Petrović rešava složene sporove, postavlja strukturu za razvoj preduzetnika, malih, srednjih društava i velikih kompanija, a pruža i savete pojedincima koji žele da se bave investiranjem. Tečno govori engleski, ruski, grčki i bugarski jezik.

Tanja Savić

Advokat

Član Advokatske komore Niš od 2005. godine

Saradnik u advokatskoj kancelariji Petrović od 2005. godine

Stručne oblasti: Bankarsko pravo; Krivično pravo; Privredno pravo; Porodično pravo

Jezik: engleski

Advokat Tanja Savić je najbliži saradnik advokatske kancelarije Petrović. Tokom svog desetogodišnjeg iskustva stekla je profesionalnu specijalizaciju za bankarsko, krivično, porodično i privredno pravo. U svom višegodišnjem radu ostvarila je značajno iskustvo zahvaljujući kome uspešno savetuje i zastupa privredna društva i druga lica u parničnim, vanparničnim, upravnim i izvršnim postupcima.

Aleksandra Đurković

Advokat

Advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Petrović od 2013. godine

Član Advokatske komore Niš od 2017. godine

Stručne oblasti: Bankarsko pravo i bankarsko poslovanje; Hartije od vrednosti; Ugovorno pravo; Stvarno pravo

Jezik: engleski

Advokat Aleksandra Djurković je započela i uspešno završila pripravnički staž u advokatskoj kancelariji Petrović, da bi nakon polaganja pravosudnog ispita postala i njen saradnik. Njen poslovni fokus i profesionalna specijalizacija svodi se na bankarsko pravo i poslovanje, ugovorno i stvarno pravo. Zahvaljujući svojoj pragmatičnosti i težnji za konstantnim stručnim usavršavanjem, sa velikim uspehom savetuje i zastupa klijente u parničnim, vanparničnim, izvršnim i drugim postupcima.

Aca Savović

Advokat

Saradnik u Advokatskoj kancelariji Petrović od 2012. godine

Član Advokatske komore Niš od 2017. godine

Stručne oblasti: Radno pravo; Ugovorno pravo; Porodično pravo

Jezik: engleski

Advokat Aca Savović je od 2012. godine saradnik adokatske kancelarije Petrović, u kojoj je završio svoj pripravnički staž i nakon položenog pravosudnog ispita nastavio angažovanje u svojstvu advokata. U svom radu opredelio se za specijalizaciju radnog, ugovornog i porodičnog prava. Ostvarujući kvalitetan odnos sa klijentima i zavidan nivo profesionalnosti, uspešno savetuje i zastupa klijente u parničnim, vanparničnim, izvršnim postupcima i drugim postupcima.

Nataša Marić

Advokat

Član advokatske komore Beograd od 2011. godine

Saradnik u advokatskoj kancelariji Petrović od 2015. godine

Stručne oblasti: Poresko pravo; Upravni postupak; Privredno pravo; Prekršajno pravo

Jezik: engleski

Advokat Nataša Marić je saradnik advokatske kancelarije Petrović od 2015. godine. Maksimalno efikasno i odgovorno, klijentima pruža usluge iz oblasti svoje profesionalne specijalizacije koja se svodi na poresko, privredno, upravno i prekršajno pravo. Savetuje i zastupa privredna društva i druga lica u parničnim, vanparničnim, upravnim i poreskim postupcima.

Miloš Petrović

Advokat

Član advokatske komore Beograd od 2018. godine

Saradnik u advokatskoj kancelariji Petrović od 2014. godine

Stručne oblasti: Poresko pravo; Upravni postupak; Privredno pravo; Prekršajno pravo

Jezik: engleski

Advokat Miloš Petrović je saradnik advokatske kancelarije Petrović od 2014. godine. Maksimalno efikasno i odgovorno, klijentima pruža usluge iz oblasti svoje profesionalne specijalizacije koja se svodi na poresko, privredno, upravno i prekršajno pravo. Savetuje i zastupa privredna društva i druga lica u parničnim, vanparničnim, upravnim i poreskim postupcima.

Kontakt

Adresa:

Sinđelićev trg br. 1,
Niš 18000 Republika Srbija

Email Adresa:

office@kancelarijapetrovic.com

Telefoni:

+381 64 64 34 350

+381 18 258 261

+381 18 257 267 faxIme

E-mail adress


Poruka